Mitu tulekustutit ma kuhugi vajan?

Mitu tulekustutit ma kuhugi vajan?

 

Sõiduvahend, hoone, rajatis või tegevus Laeng (kg) Pindala (m²) Tulekustuti arv sõiduki, pindala kohta (tk)
Sõiduki mass alla 3,5t, kategooria N1, M1 1 kg 1
Üle 3,5t täismassiga M1 kategooria, koos juhiga mitte üle 17 istekoha M2 ja M3 kategooria ning N2 ja N3 kategooria sõiduk 2 kg 1
ADR, täismass üle 7,5t + N2 ja N3 kategooria sõiduk 2kg+4kg+6kg

Või 6kg+6kg

1+1+1 või 1+1
ADR täismass üle 3,5t ja väiksem kui 7,5t + N2 ja N3 kategooria sõiduk 2kg+6kg 1+1
ADR väikesed veod 2kg 1
Koos juhiga üle 17 istekoha, M2 ja M3 kategooria 6kg või 2kg+2kg 1 või 1+1
Tramm ja selle haagis 6kg või 2kg+2kg 1 või 1+1
Traktor ja liikurmasin, LM-kategooria 2kg 1
Kombain 6kg või 2kg+2kg 1 või 1+1
A ja B kategooria väikelaevad, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25kW võimsusega päramootorit 2kg 2
C ja D kategooria väikelaevad, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25kW võimsusega päramootorit 2kg 1
Majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutus, spordi, büroo- ja kogunemishoone, tootmis- ja laohoone ning laoruum 6kg 200m2 1 kuid mitte vähem kui 2tk korrusele
Majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutus, spordi, büroo- ja kogunemishoone, tootmis- ja laohoone ning laoruum mille pindala on kuni 50m2 6kg 50m2 1
Kuni 10 voodikohaga külaliskorter 6kg 1
Garaaž 6kg Iga 25 auto kohta 1
Põlevvedeliku müügikoht ning muu väga tuleohtliku aine või materjali hoiukoht, tootmis- ja laohoone 6kg 50m2 1 igas ruumis
Parkimismaja 6kg Iga 50 auto kohta 1
Statsionaarne tankla 6kg Iga tankuri kohta 1
Kiosk või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises 6kg 1
Kuumtoidu valmistamise kohas, mis asub avalikus kasutuses olevas hoones või on liigutatav 2L(F) + 6kg 1+1
Loomakasvatushoone 6kg 400m2 1
Alaline ja ajutine tuletöö koht 6kg 2
Katusekatte tööde puhul, kui kuumutatakse bituumeni või muud põlevmaterjali 6kg või 12kg+6kg 4 või 1+2
Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on alla 1m läbimõõduga lõkke puhul 2kg 1
Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on üle 1m läbimõõduga lõkke puhul 6kg või 2kg+2kg 1 või 1+1
Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded 6kg 1
Raudteeinfrastruktuuri hooned, kus hoitakse tuleohtlikke aineid ning raudteeveeremi remonditsehhid 6kg 100m2 2 või vähemalt 2tk korrusel
Raudteeinfrastruktuuri hooned, kus ei hoita tuleohtlikke aineid ning elektrikilbi ruum, akuruum ja katlamaja 6kg 100m2 1
Estakaadid (lahtised) ja muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised, kus hoitakse tuleohtlikke aineid 6kg 100m kohta 1
Vedur ja restoranvagun 6kg 3
Diiselrongi juhtvagun 6kg 1
Diiselrongi mootorvagun (statsionaarse tulekustutusseadmega) ja rööbasbuss 6kg 2
Raudteeveermik (lumesahk, teemasin, raudteekraana, reisi-, pagasi- ja postivagun) 6kg 2
Päästerongi raudteeveeremosa 6kg 16

Iseliikuval töövahendil, mis oma liikumisega võib töötajaid ohustada, peab olema sobiv tulekustuti, kui töövahend, selle koorem või haagis on tuleohtlik ja selle kasutamiskoha lähedal selline tulekustuti puudub.

Tulekustutite vajadus nende objektide osas, mis ei ole nimetatud, määratakse lähtudes samalaadsele objektile kehtestatud tulekustutite minimaalselt vajalikust hulgast.