Mitu tulekustutit ma kuhugi vajan?

Mitu tulekustutit ma kuhugi vajan?

Objekti nimetus Tulekustutite hulk
1. Majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses; spordi-, büroo- ja kogunemishoones; tootmis- ja laohoones ning -ruumis 1 tulekustuti (6kg) iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele
2. Põlevvedeliku müügikohas ning muus väga tuleohtliku aine või materjali hoiukohas, tootmis- ja laohoones ning -ruumis, kus peale tuleohu on veel plahvatusoht 1 vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 50 m2 kohta, kuid vähemalt üks kustuti igasse ruumi;
3. Statsionaarses tanklas üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga tankuri kohta.
4. Kioskis või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ehitise kohta;
5. Garaaž 1 tulekustuti (6kg) iga 25 autokoha kohta.
6. Ööpäevaringselt valvatav lahtine parkla 1 tulekustuti (6kg) iga 50 auto kohta
7. Autobuss (koos juhiga üle 17 istekoha), trollibuss, tramm, liikurkombain üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti või kaks vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit, seejuures üks on juhi läheduses. Liigendatud sõiduki puhul on üks kustuti igas liigendatud osas;
8. Buss (koos juhiga mitte üle 17 istekoha), veoautos, traktoris ja muus liikurmasinas üks vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti;
9. Suurköökides üks vähemalt 2-liitrine F-klassi tulekustuti
10. Sõiduautos 1 tulekustuti minimaalse tulekustutusaine massiga 1 kg

 

 

Tulekustutite vajadus nende objektide osas, mis ei ole nimetatud, määratakse lähtudes samalaadsele objektile kehtestatud tulekustutite minimaalselt vajalikust hulgast.