Tulekustutite kontroll ja laadimine

TULEKUSTUTITE KONTROLL

Tulekahju puhkemisel on käepäraseks esmaseks tulekustutusvahendiks tulekustuti. Kustuteid võime märgata igal pool meie ümber: kaupluses, tanklas, töökohal, autodes jne ja loomulikult enda varast hooliva inimese kodus. Väga hea kui sellel hädavajalikul hetkel on käepärast olemas kustuti ja veel parem tunne on kui see kustuti on ka töökorras. Selleks et kustuti oleks töökorras on vaja teostada kontroll. Tulekustutite kontrolli võivad teostada ainult vastavat sertifikaati ja pädevust omavad isikud. Tulekustutite kontroll viiakse läbi vastavalt EVS 933:2017 ja Sim 12.12.2022 nr 44 nõuetele.

Tulekustuti esmane kontroll teostatakse hiljemalt kaks aastat pärast tulekustutil märgitud valmistamise kuupäeva esimest kontrollimist. Kui tulekustutile mõjub niiskus, vibratsioon või muu kahjustav mõju, kontrollitakse seda ühe aasta pärast. Järgnev kontroll viiakse läbi sama sagedusega.

Rõhu all tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:

– pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
– reguleerimisklapi ja plommi visuaalne kontrollimine;
– rõhunäituri kontrollimine või rõhu mõõtmine;
– tulekustuti kontrollkaalumine (süsihappegaas- ja haloonkustuti puhul);
– tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
– vooliku kontrollimine;
– kere väline vaatlus;
– tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

Survepadruniga tulekustuti kontrollimine sisaldab järgmisi toiminguid:
– pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
– survepadruni kaalumine;
– tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
– reguleerimisklapi puhastamine;
– tihendite kontrollimine ja vajadusel vahetamine;
– vooliku kontrollimine;
– kere väline vaatlus;
– tulekustuti varustamine plommi ja kontrollilipikuga.

Tulekustutit hooldatakse iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud.