Eesti tuletöö tegijate koolitus

Eesti tuletöö tegijate koolitus

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus.

Tuletöö on:
•gaaskeevitus- ja gaasleektöödega;
•elekterkeevitustöö;
•põlevvedelikuga metalli lõikamine;
•ketaslõikuriga metalli lõikamine;
•põlevvedelikuga tehtavate jootetöödega;
•bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;
•gaasileegi ja kuumaõhupuhuri kasutamisega;
•muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Koolitus viiakse läbi vastavalt Tuleohutuse seadusega ettenähtud nõudmisetele.

Tuletöö tegijate tuleohutuskoolituse eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks, vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel.

Koolituse sisu:

Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

Tuletöö olemus ja liigid.

Tuletööga kaasnevad riskid.

Tulekahju olemus ja selle levik.

Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

Ohutus tuletöö tegemisel

Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.

Vajalikud tingimused tuletööks.

Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.

Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.

Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

Tulekahju korral tegutsemine

Käitumine tulekahju korral.

Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

Tulekustutusvahendite kasutamine.

Praktiline kustutusharjutus 

Teadmiste kontroll:

Koolituse läbimiseks sooritab koolitatav kirjaliku testi, milles 70% vastustest peavad olema õiged.

Koolituspäev kestab 8 x 45 min ca 6 tundi.

Koolituse läbimise kohta väljastatakse vastav tunnistus. Tuletöötunnistus kehtib väljastamise kuupäevast kuni 5 aastat. Tuletöötunnistuse kehtivuse lõppemisel tuleb koolitus läbida uuesti täies mahus.

Koolituse läbiviijateks on päästeala spetsialistid.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Külli Kaunissaar 55683940, e-mail: firestconsult@gmail.com