Evakuatsiooniskeemid

EVAKUATSIOONISKEEMIDE KOOSTAMINE

Koostame asutustele ja ettevõtetele evakueerimise skemaatilisi plaane vastavalt Siseministri 1. septembri 2010. a määrus nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” § 11,  esitatud nõuetele.

Skeemidel kasutatav märgistus vastab standardile EVS 620-2:2012 TULEOHUTUS Osa 2: Ohutusmärgistus.

Evakuatsiooniskeemid valmistame vastavalt tellija soovile. Skeeme on võimalik  printida matile fotopaberile, lamineerida, raamida või kleepida kapale.

Hoonetes kus võib viibida ka külalisi välisriikidest, kasutame skeemidel vähemalt ühte üldkasutatavat võõrkeelt.

Lisaks pakume majutusasutustele skeemile juurde tuleohutusmeelespead, mis sisaldab juhiseid tulekahjust hoidumiseks või tulekahju korral tegutsemiseks.