Millal peab tulekustuti hooldusesse viima?

Millal peab tulekustuti hooldusesse viima?

Tulekustutit hooldatakse iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud.

Tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik on:

1) vahtkustutil 5 aastat
2) vesikustutil 5 aastat
3) süsihappegaasikustutil 10 aastat
4) pulberkustutil 10 aastat
5) haloonkustutil 10 aastat

Hooldus sisaldab lisaks kontrollimisel teostatavale vähemalt järgmisi toiminguid:

1) tulekustuti kere sisemine vaatlus;
2) tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine;
3) tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine;
4) vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse;
5) vajadusel muud katsed;
6) tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega;
7) tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.