Ettevõttest

Firest-Consult OÜ on 2007. aastal loodud tuleohutusalast teenust pakkuv ettevõte. Meie tegevusvaldkondadeks on tuleohutusalaste koolituste korraldamine, tuleohutusalaste dokumentide koostamine, praktiliste õppuste ja harjutuste korraldamine ning esmaste tuleohutuspaigaldiste müük, kontroll ja hooldus.

Firest-Consult OÜ pakub välja võimaluse aitamaks ettevõtetel /asutustel lahendada tuleohutusalaselt üles kerkinud probleeme ja küsimusi. Läheneme iga kliendi vajadustele ja probleemidele personaalselt ning leiame igale kliendile just talle sobiva tuleohutusalase terviklahenduse, arvestades kliendi vajadustele.

Meie kollektiiv koosneb päästealase hariduse ja töökogemustega inimestest. Meie töötajad omavad tuleohutusspetsialisti tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Paljudel meie meeskonda kuuluvatel inimestel on pikaajaline operatiivtöö kogemus.

Meeldivate kohtumisteni!