Kas võib nõutud tulekustutite hulka vähendada?

Kas võib nõutud tulekustutite hulka vähendada?

Tulekustutite hulka ruumis, mis on kaitstud automaatse tulekustutusseadmega, võib 50 % võrra vähendada.

Tulekustutite hulka ehitises, kus on tuletõrje voolikusüsteem, võib 25 % võrra vähendada.

Objektil või selle osal põlemiskoormusega kuni 100 MJ/m2, võib tulekustutite hulka 50% võrra vähendada. Põlemiskoormust arvestatakse tuletõkkesektsioonide kaupa.