Kas võib nõutud tulekustutite hulka vähendada?

Kas võib nõutud tulekustutite hulka vähendada?

Ehitise osas, mis on kaitstud tulekustutussüsteemiga, võib tulekustutite hulka vähendada 50%.

Tulekustutite hulka ehitises, kus on tuletõrje voolikusüsteem, võib 25 % võrra vähendada.

Objektil või selle osal põlemiskoormusega kuni 300 MJ/m2, võib tulekustutite hulka 50% võrra vähendada, kuid mitte alla 2 kustuti. Eripõlemiskoormust arvestatakse tuletõkkesektsioonide kaupa.