Tuletõrjehüdrantide veeandmisvõime mõõtmine

TULETÕRJEHÜDRANTIDE VEEANDMISVÕIME MÕÕTMINE

Töökorras tuletõrjehüdrandid aitavad päästjatel oluliselt efektiivsemalt kustutada suuremat tulekahju. Kasutuskõlbulikust ja nõuetele vastavast tuletõrjehüdrandist peab olema võimalik võtta vett sellises koguses, mis on määratletud hüdrandi projekteerimise käigus. Kui hüdrandi veeandmisvõime on ebapiisav, ei ole sellest kasu ei päästjatel ega ka piirkonna elanikel/ettevõtetel.

Tuletõrjehüdrandi veeandmisvõime mõõtmist teostatakse spetsiaalse mõõteseadmega. Mõõtmistulemuste kohta väljastatakse vastav akt.

 

Vee vooluhulga mõõteseade:

Akron Brass Style 9301 Portable Flow Meter

Kalibreerimistunnistus Nr TLW-21/025-K.