Korstnapühkimine

Hea ja kvaliteetse tööga tagame teie kodu tuleohutuse. Korstnapühkija Oleg Šapkin on läbinud korstnapühkimise koolituse ning talle on omistatud korstnapühkija tase 4 kutsetunnistus (kutsetunnistuse nr 144449) ja lisaks koolitunnistustele on tal suured praktilise töö kogemused nii korstnapühkimise kui ka päästetöö alased. Korstnapühkija hindab ka küttesüsteemi korrasolekut ning vajadusel konsulteerib küttesüsteemidega seotud küsimustes kui ka hoone üldistes tuleohutusalastes küsimustes. Samuti informeerib ta avastatud puudustest tellijat või ehitise valdajat. Peale tööde teostamist vormistame nõuetekohase korstnapühkimisakti.

Kasulik info enne korstnapühkija tulekut

  • Ole kokkulepitud ajal kodus.
  • Enne pühkimist ära küta 24h, et küttekolded jõuaksid jahtuda.
  • Kõik siibrid, luugid peavad olema suletud tahmalekkekindlalt (ka teised korterid) ja hoolitse selle eest, et kõik hoone elanikud oleksid teadlikud korstnapühkija saabumisest.
  • Uksed ja aknad tuleb sulgeda tõmbetuule vältimiseks pühkimise ajal ja lahtisel kaminal tuleb koldeava kinni katta.
  • Paigalda korstna otsa saamise vahendid.
  • Võimalda juurdepääs kõigile küttesüsteemi osadele ja taga töötamiseks vajalik ruum.
  • Kata põrand, et korstnapühkija saaks jalatseid ära võtmata ahju-pliidi juurde.
  • Kata kinni või eemalda töötsoonist määrdumist kartvad esemed.
  • Pane valmis anumad või prügikotid tahma ja tuha jaoks.
  • Ole võimalusel abiks, kui korstnapühkija seda palub.

Hooldamata korstnad ja kütteseadmed on reaalseks ohuallikaks teie kodule.
Tellimiseks võtke palun ühendust – 5155912  või korstnahunt@gmail.com