Praktiline kustutusõppus

Praktiline kustutusõppus

Esmaste tulekustutusvahendite õpe on suunatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide kõikidele töötajatele teoreetilisi teadmisi kinnistamiseks läbi praktiliste harjutuste.

Eesmärk: esmaste tulekustutusvahendite õppe läbinu teab ja oskab kasutada tulekustutit tulekahju korral.

Praktiline kustutusõppus sisaldab:

Koolitus kestab kokku ca 2 ak h.

Teoreetilise loengu käigus tutvutakse esmaste tulekustutusvahenditega ja õpitakse neid õieti käsitsema.

Praktiline harjutus 6 kg pulberkustutiga ca 1m x 1m põlevat kütusega täidetud vanni kustutades (iga osaleja)

Tellija soovil kustutamine muude vahenditega (tulekustutustekiga )

Teenuse hind sisaldab kustutiõppuseks vajaminevaid kustuteid.

Õppuse viivad läbi päästealase haridusega spetsialistid.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Külli Kaunissaar 55683940, e-mail: firestconsult@gmail.com