Suitsuanduritest

SUITSUANDURITEST

Suitsuandur aitab avastada tulekahju selle varases staadiumis.

Teatud kogus ruumis levivat suitsu käivitab hoiatuseks suitsuanduri kõrvulukustava häiresignaali. Suitsuandur päästab elusid.

Paigalda igasse eluruumi vähemalt üks andur, mille patareisid kontrolli regulaarselt ning vajadusel asenda uutega.

Statistilistele andmetele tuginedes võime väita, et suur osa tulekahjusid puhkeb öösel, see on ajal, mil inimesed tavaaliselt magavad. Suitsuanduri kõrvulukustav häiresignaal äratab magajad üles ja annab hädavajalikku lisaaega ohutuks lahkumiseks põlengukoldest.

 

KUIDAS SUITSUANDURIT VALIDA?

Suitsuandurid on müügil kõikides hästivarustatud kaubanduskeskustes, ehituskauplustes ja tuleohutusseadmete tootjate esindustes. Soovitame pöörduda just viimaste poole, kuna seal pakutakse Sinu kodule sobivat terviklahendust ja osatakse anda professionaalset nõu selle kohta, kuhu, kuidas ja milline andur paigaldada.

Kaubandusvõrgus on saadaval mitut erinevat tüüpi ja erinevas hinnaklassis suitsuandureid. Kindlasti on mõistlik just Sinu kodule sobiva väljavalimiseks konsulteerida tuleohutuse spetsialistiga. Kui Sul on suitsuanduri valikul raskusi, siis helista päästeala infotelefonil 1524 ja klienditeenindaja annab sulle vajalikku nõu. Keerulisemate küsimuste puhul edastatakse Sulle kontaktandmed, kuhu pöörduda.

Enne suitsuanduri soetamist on aga soovitatav leida vastused kahele küsimusele:

* Milline tuleõnnetuse avastamise viis töötaks Sinu kodus kõige tõhusamalt?

* Millise toiteallika kasutamine oleks Sinu kodus sobilik?

Kaaluda tasuks siinjuures ka erinevate esmaste tulekahju avastamise süsteemide mitmesuguseid lisafunktsioone, mille kirjeldused leiate alljärgnevalt.

Alates 1. juulist 2009 on suitsuandur kohustuslik ka Eestis. Miinimumnõue on, et iga elamu või korteri vähemalt ühte ruumi peab olema paigaldatud autonoomne suitsuandur (VV 27.10.2004. a määrus nr 315).

 

KUIDAS SUITSUANDUR TULEKAHJU AVASTAB?

Tulekahjule reageerimise järgi jagatakse suitsuandurid kahte tootegruppi: ioon- ja optilised suitsuandurid. Kuigi tööpõhimõttelt on need pisut erinevad, täidavad mõlemad ühtmoodi efektiivselt oma põhifunktsiooni.

1. Ioonsuitsuandurid avastavad eriti efektiivselt erinevaid lahtise leegiga põlengukoldeid – näiteks pannil süttinud õli. Seda tüüpi andurid on ka kõige odavamad ja kättesaadavamad, nende hind jääb 5 ja 10 euro vahele.

2. Optilised suitsuandurid aitavad eriti efektiivselt avastada hõõgumisega seotud tulekoldeid – näiteks ülekuumenenud elektrijuhtmed. Sellised andurid põhjustavad vähem valehäireid. Optiliste andurite hinnad algavad 5 eurost.

Kuna nende kahe anduri tööpõhimõtted teineteist täiendavad, oleks kõige turvalisema tulemuse saavutamiseks mõistlik paigaldada erinevatesse ruumidesse erinevat tüüpi andurid.

 

SUITSUANDURI TOITEALLIKAS

Kuigi koju on paigaldatud suitsuandurid, juhtub üsna tihti, et unustatakse nende töökorras olekut regulaarselt kontrollida või siis vahetada seadme patareisid. Seetõttu on kasulik paigaldada suitsuandurisse võimalikult pikaealised patareid.

* Standard 9V tüüpi patareidel töötavad suitsuandurid on meil saadaolevatest kõige tavalisemad. Taolisi patareisid tuleb vahetada kord aastas.

* Kümneaastase tööajaga patareitoitel töötavad suitsuandurid on pisut kallimad, kuid kokkuhoid saavutatakse vajaduse pealt osta uus patarei alles kümne aasta pärast

* Elektrivõrku ühendatud andurid saavad voolu hoone elektrivõrgust, mistõttu pole neil vaja patareisid kontrollida ega vahetada. Sellist andurit aga ise paigaldada ei tohi, vaid selleks tuleb kohale kutsuda kvalifitseeritud elektrik. Elektrivõrku ühendatavad suitsuandurid tuleks paigaldada ning töökorda seada koos majas tehtavate muude elektritöödega. Selliste andurite hinnad algavad 40 eurost, millele lisandub tasu paigalduse eest.

Tähtis on meeles pidada, et kõikide suitsuandurite patareisid tuleb kontrollida kord nädalas.

Kord mõne kuu järel tuleb andurit tolmust puhastada tolmuimeja pehme harjaga.

 

LISAFUNKTSIOONID

 

* Summutuslüliti abil on võimalik vaigistada suitsuanduri häiresignaal 10- 15 minutiks juhul, kui näiteks söögitegemisel või kamina süütamisel tekkinud suits on põhjustanud valehäire. Andur teavitab summutamisest piiksu või punase tulega. Juhul, kui suits õhust selle aja jooksul ei haju või puhkeb siiski tulekahju, tühistab suitsu kontsentratsioon õhus automaatselt summutuskäskluse ja anduri alarmseade hakkab taas hoiatussignaali edastama.

* Suitsuandurite ahelsüsteem, mis võimaldab ühendada omavahel mitu suitsuandurit nii, et häire ühes põhjustab ahelreaktsioonina häire ka kõigis teistes samasse ahelasse ühendatud anduritega. Taolise süsteemi kasutamine on eriti otstarbekas näiteks mitmekorruselise maja puhul. Ahelasse ühendatud suitsuandurid tuleb hoonesse paigaldama kutsuda kvalifitseeritud elektrik.

 

MITU SUITSUANDURIT PEAKS KODUS OLEMA?

Töökorras suitsuandur muudab kodu oluliselt turvalisemaks. Seega – mida rohkem andureid, seda kindlam.

Miinimumnõue:

ühekorruselises elamus tuleb suitsuandur paigaldada eelkõige magamistubade uste lähedusse. Mitmekorruselises elamus tuleb lisaandurid paigaldada veel igale korrusele.

Soovitus lisaandurite paigaldamiseks:

 

SUITSUANDURI PAIGALDAMINE.

Suitsuanduri paigaldamine on lihtne. Selleks tuleb kindlasti järgida pakendil olevaid tootja juhiseid.

Suitsuandurite paigaldamispõhimõte: suitsuandurid tuleb paigaldada magamistubadesse ja väljapääsuteedele. Eriti oluline on suitsuandur magamistubades, sest õnnetused juhtuvad sageli just öösel. Väljapääsuteele paigaldatud suitsuandurid reageerivad ka teistes ruumides puhkenud tulekahjudele.

Suitsuandurit ei soovitata paigaldada vannituppa ega kööki, kus toidu valmistamisel eralduv kuum aur ja suits võivad põhjustada valehäire.

Suitsuandur tuleks paigaldada lakke võimalikult toa keskele (kaugus seinast, valgustitest ja ventilatsiooniavadest vähemalt 50 cm.). Ühe anduri kontrollala on maksimaalselt 60 m². Suitsuandurit ei tohi paigaldada seintele, sest selliselt ei suuda andur täita oma tööfunktsiooni.

 

SUITSUANDURITE HOOLDUS

Põhjamaades on umbes 95% elamutest varustatud suitsuanduriga. Siiski on seal probleemiks saamas üha sagenevad tuleõnnetused, mille tagajärjel inimesed hukkuvad, kuigi kodus olid olemas suitsuandurid. Põhjus seisnes selles, et suitsuandurite patareid olid kas tühjad või puudusid täiesti.

Suitsuandur annab patareide tühjakssaamisest märku lühikeste katkendlike helisignaalidega. Märguande peale tuleb andurisse paigaldada uued patareid.

* 1 x nädalas – vajutage testimisnupp umbes 5 sekundiks alla, andur annab häiresignaali edastamisega märku oma töökorras olekust. Suitsuandur on varustatud standardse patareiga, mille tööiga on üldjuhul 9-12 kuud. Kui patarei hakkab tühjaks saama, siis annab andur sellest märku seitsme päeva jooksul 30-40sekundilise intervalliga edastatava hoiatussignaaliga. Nüüd tuleb patarei kiiremas korras uue vastu vahetada.

* 1 x aastas – vahetage suitsuanduril patareid (va. 10 aastat kestvate patareidega suitsuandur).

* 2 x aastas – Puhasta suitsuandurit tolmuimejaga, kasutades selleks tolmuimeja pehmet harja. Kogudes tolmu muutub suitsuandur oluliselt tundlikumaks ja seetõttu kasvab valehäirete võimalus. Peale puhastust tuleb suitsuandurit kindlasti testida.

~10 aasta tagant  – vaheta vana suitsuandur uue vastu.

 

MIS PÕHJUSTAB SUITSUANDURI VALEHÄIREID?

Valehäired on tüütud, kuid samas on neid lihtne ennetada. Kindlasti ei tohi peale taolist juhtumit suitsuandurit välja lülitada või seadmest patareisid eemaldada.

Tavaliselt on probleemiks suitsuanduri asukoht. Näiteks võivad valehäiret põhjustada toiduvalmistamisel eralduvad aurud köögis ja selle läheduses, seega ei tohiks andur asuda köögile liiga lähedal. Suitsuanduri paigaldamiseks tuleb järgida tootja juhiseid ja sageli lahendab koha vahetus ka tülika probleemi. Ka ioonsuitsuanduri vahetamine summutuslülitiga varustatud seadme vastu võib olukorrale lahenduseks olla.

Tähelepanu! Valehäired võivad olla põhjustatud rikkest suitsuanduris ja anda märku, et seade vajab remonti.

 

Allikas: www.kodutuleohutuks.ee