Kuhu tuleks tulekustuti paigaldada?

Kuhu tuleks tulekustuti paigaldada?

Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ja paigutatakse kohta, kus on objektil viibivatel isikutel võimalik puhkenud tulekahju korral tulekustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem.

Tulekustutit võib horisontaal- või kaldasendis hoida liiklusvahendis, kus selle hoidmine vertikaalasendis pole võimalik ja seda ei keela tulekustuti kasutusjuhend.

Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse objektil üldjuhul hajutatult.

Tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale arvestatakse järgmiste nõuetega:

– tulekustuti ei tohi takistada uste täielikku avamist;
– tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m;
– tulekustuti on nähtav või leitav märgistuse järgi;
– paigaldatud tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteel inimeste liikumist ja evakueerumist;
– tulekustuti asub küttekehast ohutul kaugusel.

Väljaspool ehitist asuv tulekustuti paigaldatakse varikatte alla või ilmastikukindlasse kergesti avatavasse kappi.

Kergesti avatava kapi või varjatult paigaldatud tulekustuti asukoha juurde paigutatakse vastav tuleohutusmärk.

Rõhu all olev tulekustuti paigutatakse päikesekiirguse otsese mõju eest kaitstud kohta.

NB! Tulekustuti peab asetsema kohas kus on alati kättesaadav, et temast oleks ka kasu.