Kui tihti peab tulekustutile vaatlust teostama?

Kui tihti peab tulekustutile vaatlust teostama?

Vaatlust teostatakse tulekustuti valdaja poolt üks kord kvartalis. Kui tulekustutile mõjub niiskus, vibratsioon või muu kahjustav mõju, teostatakse vaatlust üks kord kuus. Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et tulekustuti:

1) asetseb selleks ettenähtud kohas;

2) ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav;

3) ei ole märgatavalt kahjustatud;

4) rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;

5) plommid, tõkised on vigastamata.

Vaatlusel ilmnenud tulekustuti rikke korral teostatakse tulekustutile kontroll ja vajadusel ka hooldus.