Teabelehe koostamine

TEABELEHE KOOSTAMINE

Teabeleht koostatakse ohtlikele ja suurõnnetusega ettevõtetele ning edastatakse kohalikule päästeasutusele ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist.

Külli Kaunissaar 55683940, e-mail: firestconsult@gmail.com