Operatiivkaardi koostamine

Operatiivkaartide koostamine

Hoone operatiivkaardi koostamise ja kasutamise eesmärgiks on hoone tundmine ja esmase teabe saamine päästetöö läbiviimiseks.

Operatiivkaart koostatakse:  1) enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes;  2) kümne- ja enamakorruselise hoone kohta;  3) kultuuriväärtusliku hoone kohta;  4) hoone kohta, milles hoitakse mälestisi.

Operatiivkaart sisaldab järgmist teavet:  1) ehitise kasutusviis;  2) ehitises paiknevate ruumide kasutusotstarve ja nende asukoha korrus;  3) korruste arv;  4) ehitise kõrgus;  5) tuleohutuse klass;  6) automaatse tulekahjusignalisatsiooni keskseadme asukoht;  7) suitsutõrje käivitustase;  8) tuletõrjeveevärgi klass;  9) tuletõrjeveevärgi välistoite olemasolu ja asukoht;  10) kuivtõusutoru olemasolu ja asukoht;  11) sprinklersüsteemi ning selle välistoite olemasolu ja asukoht;  12) tuletõrjelifti olemasolu ja asukoht;  13) lähima tuletõrje veevõtukoha kaugus ja asukoht;  14) evakueeritavate kogunemispunkti asukoht;  15) lisaohtude kohta, nagu ohtlike ainete kogused ja ohuala suurus;  16) kontaktisiku andmed, nagu nimi ja telefoninumber;  17) kaitsmist vajavate väärtuslike esemete või seadmete olemasolu kohta.  18) muu asjakohane teave.

Koostame operatiivkaardid vastavalt Siseministri määrus nr 17 (30.03.2017) ja Majandus- ja taristuministri määrus nr 117 (04.09.2015) nõuetele.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist.

Külli Kaunissaar 55683940, e-mail: firestconsult@gmail.com