Home

Firest-Consult OÜ pakub välja võimaluse aitamaks ettevõtetel /asutustel lahendada tuleohutusalaselt üles kerkinud probleeme ja küsimusi.

Meie kollektiiv koosneb päästealase hariduse ja töökogemustega inimestest.